Hij spreekt met twee monden.

Tegen de een zegt hij wat anders als tegen de ander; je kunt hem dus niet vertrouwen.


Trefwoorden

twee monden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.