Hij staat met rode letters in de almanak.

Hij staat in hoog aanzien.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.