Hij staat met rode letters in de almanak.

Hij staat in hoog aanzien.


Trefwoorden

staat almanak letters rood

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden