Hij grijnst als de Duivel tegen het morgenrood.

Van zijn gezicht is de tegenzin af te lezen.


Trefwoorden

tegen duivel rood grijnzen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden