Hij verdient geld als water.

Hij verdient erg goed.


Trefwoorden

water geld

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.