Hij verwedt er zijn hoofd [kop] onder.

Hij is er van overtuigd.


Trefwoorden

onder hoofd kop verwedt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden