Hij verwedt er zijn hoofd [kop] onder.

Hij is er van overtuigd.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden