Hoe eer de vogel zingt hoe eer de kat hem wringt.

Je moet niet te vroeg juigen er kan altijd nog iets tegenzitten.


Trefwoorden

eer kat vogel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden