Iemand achter de vodden zitten.

Steeds controleren en navragen of hij wel doet wat hij moet doen.


Trefwoorden

achter zitten vodden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden