Iemand de Duivel aandoen.

Iemand treiteren.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden