Iemand de nekslag geven.

Iemand in het ongeluk storten.


Trefwoorden

geven nekslag

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.