Iemand de pen op de neus zetten.

Iemand dwingen tot het onderschrijven van iets.


Trefwoorden

zetten pen neus

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden