Iemand de schop geven.

Iemand afdanken.


Trefwoorden

geven schop

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden