Iemand een knip op de neus zetten.

Iemands macht breken.


Trefwoorden

zetten neus knip

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden