Iemand een praam op de neus zetten.

Iemand dwingen om te luisteren.


Trefwoorden

zetten neus praam

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden