Iemand een trap na geven.

Iemand na een straf nog eens extra bestraffen.


Trefwoorden

geven trap

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.