Iemand het mes op de keel zetten.

Iemand dwingen tot iets dat hij niet wil.


Trefwoorden

zetten keel mes

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden