Iemand het vuur aan de schenen leggen.

Iemand tot een bekentenis dwingen.


Trefwoorden

leggen vuur schenen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden