Iemand iets aan de hand doen.

Iemand iets geven waardoor hij in de problemen komt.


Trefwoorden

doen hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.