Iemand klein krijgen.

Iemand aan zich onderwerpen.


Trefwoorden

krijgen klein

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.