Iemand koud maken.

Iemand ombrengen.


Trefwoorden

maken koud

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden