Iemand laten stikken [barsten].

Iemand niet helpen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden