Iemand laten stikken [barsten].

Iemand niet helpen.


Trefwoorden

laten stikken barsten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden