Iemand onder de torens zetten.

Iemand gevangen nemen.


Trefwoorden

zetten onder torens

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden