Iemand op zijn wammes geven.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

geven wammes

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden