Iemand voor vijf cent geven.

Iemand een pak slaag geven.


Trefwoorden

geven cent vijf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden