Iemand zijn gemak en gerak geven.

Iemand alles geven wat hij nodig heeft.


Trefwoorden

geven gemak gerak

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden