Iets laten doodbloeden.

Door er geen aandacht aan te besteden iets in de vergetelheid brengen.


Trefwoorden

laten doodbloeden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden