Lang vasten is geen brood sparen.

Als je iets uitstelt hoeft dat nog niet te betekenen dat het niet meer gebeurt.


Trefwoorden

lang brood sparen vasten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden