Onder de groene zoden liggen.

Op het kerkhof begraven zijn.


Trefwoorden

onder liggen groen zoden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden