Onder de hand verkopen.

Iets in het geheim verkopen.


Trefwoorden

onder verkopen hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden