Onder distels doornen zaaien.

Overbodig werk verrichten.


Trefwoorden

onder distels doornen zaaien

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden