Onze weg is met doornen en distelen bezaaid.

In ons leven komen vele moeilijkheden en veel verdriet voor.


Trefwoorden

weg onze doornen distelen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden