Onder iemands roede staan.

Volledig van iemand afhankelijk zijn.


Trefwoorden

onder iemands staan roede

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden