Op iemands eergevoel werken.

Iets gedaan proberen te krijgen door op iemands trots in te spelen.


Trefwoorden

iemands werken eergevoel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden