Op iemands gemoed werken.

Proberen iemands medelijden op te wekken.


Trefwoorden

iemands werken gemoed

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden