Op iemands schouders staan.

Iemand helpen met zijn werk.


Trefwoorden

iemands staan schouders

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden