Op iemands schouders staan.

Iemand helpen met zijn werk.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden