Oude of dure schepen blijven aan land.

Meisjes die te kieskeurig of te oud zijn komen niet aan de man.


Trefwoorden

land blijven schepen dure

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden