spijt hebben.

Ondank is 's werelds loon.


Trefwoorden

hebben spijt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden