Het spijt is het leste het is van de Duivel gemaakt.

Je krijgt altijd te laat spijt van een verkeerde daad.


Trefwoorden

duivel gemaakt spijt leste

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden