Het lopen is voor de zotten niet gemaakt.

Als er gevaar dreigt kun je beter vluchten in plaats van de held uit te hangen.


Trefwoorden

lopen gemaakt zotten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden