Het lopen is voor de zotten niet gemaakt.

Als er gevaar dreigt kun je beter vluchten in plaats van de held uit te hangen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden