Hebben de zotten geld de kramers hebben neringe.

Je moet als handelaar gebruik maken van de dwaasheid van de mensen.


Trefwoorden

hebben geld zotten kramers neringe

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden