Zotten kinderen spreken de waarheid.

Kleine kinderen en dwaze mensen zeggen vaak wat ze echt vinden.


Trefwoorden

waarheid spreken kinderen zotten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden