Twee zakken kunnen malkaar niet drogen.

Twee onvermogenden kunnen elkaar niet bijstaan.


Trefwoorden

twee kunnen zakken malkaar drogen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden