Van dik hout zaagt men planken.

Men geeft een flink pak slaag / Men neemt het er goed van.


Trefwoorden

men dik hout zaagt planken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden