Van dik hout zaagt men planken.

Men geeft een flink pak slaag / Men neemt het er goed van.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.