Werp uw brood uit op water.

Ook al worden uw giften niet altijd 100% goed besteed blijf geven.


Trefwoorden

water brood werp

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden