Wie de koe koopt heeft het kalf toe.

Als je met een weduwe (of gescheiden vrouw) trouwt moet de kinderen erbij nemen.


Trefwoorden

koe toe kalf koopt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden