Wie het breed heeft laat het breed hangen.

Als je veel geld hebt kun je ook veel uitgeven.


Trefwoorden

hangen laat breed

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden