Woorden wekken voorbeelden trekken.

Een goed voorbeeld verdient navolging.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden