Zich ergens rekenschap van geven.

Iets heel goed beseffen.


Trefwoorden

geven ergens rekenschap

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden