Zich ergens rekenschap van geven.

Iets heel goed beseffen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden