Zij gaan gearmd naar de brand.

Zij gaan samen ergens naar toe.


Trefwoorden

gaan brand gearmd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden