Zijn hart is wel goed maar de omloop deugt niet.

Hoewel hij best goede plannen heeft weet hij ze nooit goed uit te voeren.


Trefwoorden

goed hart deugen omloop

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden