Zijn koren groen eten.

Zijn geld al uitgeven nog voordat hij het ontvangen heeft.


Trefwoorden

eten koren groen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden